Gondnokság:

Az ingatlan helységek és egyéb területekkel kapcsolatos ellenőrzés és feladatok:

 • a házirend betartás és annak betartatása,
 • a helységek rendeltetésszerű használatának biztosítás, ellenőrzése,
 • az ingatlanon belüli rend biztosítása, tűzbiztonsági ellenőrzése, betartása,
 • a rendeltetésszerű használatának ellenőrzése, a rendeltetéstől eltérő használat, károkozás esetén azonnal írásban történő jelentése az üzemeltető vezetőség / tulajdonos felé,
 • az ingatlan berendezési és felszerelési tárgyainak ellenőrzése, üzemképes állapot megtartása,
 • berendezések és felszerelések meghibásodások, károk azonnal bejelentése az illetékes felé,
 • javítási munkák ellenőrzése, leigazolása pontos munkavégzés megjelölésével,
 • bejelentésekről vezetni az eseménynaplót, bejegyezve az események mellett az intézkedések pontos megnevezését és pontos időpontját,
 • szolgáltatók: fűtés-, víz, villanyóra állásának olvasása és rögzítése, hiba esetén bejelentése
 • épület megvilágításának ellenőrzése, szükség szerint égők cseréje, akadályoztatás esetén üzemeltető vezetőség felé jelzése,
 • takarítási munkálatokat végzők ellenőrzése, eltérés esetén vezetőség felé jelzése, 
 • téli síkosságmentesítés megkezdése, folyamatos figyelése és takarító személyzet felé jelzése,
 • takarító személyzet távollét alatt eldobott szemét eltávolítása, megtelt szemét gyűjtő ürítése,
 • kert esetén növényzet megnövekedésének jelentése a vezetőség felé,
 • takarító távolléte esetén szemétgyűjtők kihelyezése a szállító cég részére,
 • ünnepnapi fellobogózás,
 • felvonó meghibásodása esetén azonnal az illetékes szerviz soron kívüli értesítése, 

A fenti feladatok tájékoztató jellegűek, miden esetben egyedi felmérés alapján történik a feladat meghatározása és az ajánlat adása.